Macedonian

09. Family members

Languages Online logo

Interactive tasks

Answers and Translations

 

Worksheets

Answers and Translations

Language focus

 • јас
 • дедо
 • баба
 • татко
 • мајка
 • брат
 • сестра
 • братучед
 • братучеда
 • чичко
 • тетка

 • Кој е овој? | Овој е татко ми.
 • Која е оваа? | Оваа е мајка ми

Other resources